logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: BUL        
 

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

BUL 2013

BUL - kva er det?

BUL i  Kristiansand er eit av lokallaga i  Vest-Agder Ungdomslag(VAUL), som er under paraplyorganisajonen Noregs Ungdomslag (NU). BUL har rundt 130 medlemmer.

Ein viktig aktivitet for laget er leikarring for både vaksne og born. Leikarringen har øving på måndagar. Danseopplæring skjer gjennom kurs for nybyrjarar og vidarekomne seks torsdagar haust og vår.

Kvar onsdag er det kulturkveldar med underhaldning av ulike slag, kaffi og dans til levande musikk.

Laget hadde eiga hytte – Enghaughytta – som no er selt avdi sers få bruka ho, og det vart for mykje vedlikehald..

BULdrian var lagsavisa til BUL Kristiansand. Den kom ut ca. 4 gonger i året med aktuelle BUL-nyhende og reportasjar.

I tillegg er det eiga bunad-, studie- og husflidnemnd som mellom anna arrangerer bunadkurs.

BUL Kristiansand eig lokala i Gyldenløvesgate 11. Lagsbruket administrerer og forvaltar eigedomen.

BUL Kristiansand er en mangfaldig organisasjon. Det er eit triveleg miljø for ungdom i alle aldrar, og vi ønskjer nye medlemmer velkomne.

 

 

 

 

 

Styre/tillitsverv 2011

Namn

 

Arbeidsutvalet

Helge Lindekleiv - leiar

 

Odd Søftestad - nestleiar

 

Embret Nesset - kasserar

 

Tormod Syrtveit - skrivar

 

Kåre Bye - styremedlem

 

Asbjørg Hornnes 1.varamedlem

 

Knut E. Pedersen 2. varamedlem

 

 

Leikarringen

Enny-Karin Vindheim – leiar

 

Steinar Larsen

 

Wenche Solum Stallemo

  

Marit Nordlid - varamedlem

 

 

 BULdrian

Svein E. Jepsen - leiar

 

Nina Kaurin

 

Berit E. Berntsen

 

 

Ettersynsmenn

Olav Molland

 

John Seland

 

 

Valnemnd

Ingvar Kolnes

 

Birger Poulsen

 

Hilda Neset