logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: BUL-koret        
 

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

BUL-koret

 

BUL-koret  øver onsdagar kl 18.30 i BUL-salen.

 

koret2.jpg 300x224

Koret øver.

BUL Koret
Vi oppfordere koret til å oppdatere denne artikkelen! (red.)


Oddvar Gunvaldsen, Hans Erik Sætrum og Anne-Margrethe Sætrum har fungert som styre og har hatt møte når det har vært nødvendig.
Koret består i dag av 29 sangere med en fin balanse mellom stemmegruppene.
I løpet av året har 2 sluttet og 4 nye kommet til: 1 bass, 1 tenor og 2 sopraner.

Øvingene:
Koret øver onsdagene fra kl. 173o - 1930.
Fremmøte på øvingene er veldig godt, over 90 %. Korets repertoar utvides stadig med nye sanger.
Øvingstiden kan være noe knapp, da kulturkvelder i BUL begynner kl.1930. Koret har med stor velvilje fra Mållaget kunne benytte Mållagssalen i 3.etg. ved behov.
Stor takk til Mållaget!
Det er mulig for koret å kunne flytte øvingsdag til tirsdag eller torsdag da lokalet disse dagene nå er ledig på kveldstid. Da kan vi få bedre øvingstid og tid til en lenger pause for å ta opp forskjellige saker. Dette har ikke vært diskutert seriøst i koret og vil vel kunne by på praktiske utfordringer for den enkelte. Det kan vel tidligst være aktuelt etter sommeren 2011.
Dirigent:
Jan Berg har også i år vært vår dirigent. Ved avslutningen av vårsemesteret antydet Jan at han ønsket en friere stilling p.g.a. at han og kona kom til å reise en del. Han kunne imidlertid være disponibel som bass og "reservedirigent" når vi får ny dirigent. Jan skulle også undersøke blant kontakter etter en mulig "arvtaker". Ved Jans fravær i høst var Alvilde Riiser hans vikar. En livat og morsom jente som studerer sang ved UIA.
Kurs/seminar:
Vel halvdelen av korets medlemmer har på eget initiativ deltatt på kor-seminar med Per Oddvar Hildre 22/1-24/1 med avsluttende konsert i Domkirken. Per Oddvar Hildre (Prots) hadde og ett seminar i Arendal 12/11-14/11 hvor 3 av korets medlemmer deltok. Det er flott at interessen for å lære, inspireres og utvikles som sanger er stor i koret. Utgiftene til seminarene har deltakerne dekket selv.
Konserter etc.:
Koret har deltatt i Kulturrulatoren med konsert på Bispegra Omsorgsenter. En avtalt konsert på Straitunet måtte dessverre avlyses p.g.a. smittsom sykdom på Straitunet.
BUL, med bl.a. koret og leikarringen deltok i ett arrangement i PERS HAGE 16/6.
Allsang i Ravnedalen 30/6 var i BUL-korets regi. Jan Berg akkompagnerte her allsangen på en fortreffelig måte (som alltid).
Når det gjelder fremtidige Allsang i Ravnedalen har koret v/Ole Steffen påtatt seg å prøve å holde dette i gang da primus motor for dette arrangementet Gunnar Gundersen av helsemessige grunner må "trappe ned".
Koret deltok også i år i den etter hvert tradisjonelle Adventskonsert i Domkirken hvor alle byens kor er invitert til å delta.
På juleavslutningen i BUL deltok koret som det har gjort siden koret ble startet.
BUL's 1oo års jubileum:
Koret skal også medvirke på jubileumstilstelningen i Musikkens Hus 25. mars 2011. Styret i BUL har engasjert Jan Egil Berg til å lage ett program for koret. Øving på dette begynner 5. januar 2011.

Kristiansand 2011-01-03
Hans Erik Sætrum

 

 

 

 

Nytt fra BUL-koret.

Koret har i dag 23 sangere.
Oppmøtet på øvelsene er stabilt høyt, noe som tyder på at de som er med, prioriterer korøvelsene. Flere har jo lang reisevei!
Miljøet i koret er lett og humørfylt, så det ser ut til at vi trives i hverandres selskap. Dette bidrar ikke minst vår dirigent Jan Berg til.

Vi har selvfølgelig også et mål om å utvikle oss musikalsk for å bli et bedre kor, og skritt for skritt håper vi at vi er på den veien.

Korseminar:
I januar deltok flere av korets medlemmer på korseminar arrangert av høvågkoret "På tvers". Kirkejazz med Per Oddvar Hildre og Ytre Suløen samlet over 200 korister til en lærerik og inspirerende helg i Høvåghallen. Per Oddvar Hildre (PROTS) er en levende legende innen kormiljøet, og jeg tror alle fikk innfridd sine forventninger.
Avslutningskonsert med Seminarkor (208 sangere), Ytre Suløen og solist Tricia Bouttè var en stor opplevelse for deltakerne, men jeg tror at også de flere hundre tilhørerne hadde glede av konserten.
PROTS kommer til Kristiansand med et lignende opplegg i januar 2010, så det er bare å begynne å glede seg.

For å være informert om det som "rører seg" i kormiljøet, har styret i koret bestemt å melde koret inn i NSF (Norsk Sanger Forum). Det vil bety tilgang til tilskuddsordninger og løpende informasjon om kurs/seminarer etc.

Songløft på Ungdomshuset er tittelen på Kulturkvelden i BUL 29.april. Den kvelden legger vi opp til å virkelig få et songløft. Vi inviterer ett kor til, og kanskje kan vi få Allsang-generalen Gunnar Gundersen til å lede allsangen, for det er jo først og fremst det songløftet skal prøve å gjøre; få alle til å delta. Så det blir både korsang og allsang og etter hvert også sangdans.

Vi i koret håper jo at songløftet også vil føre til at flere vil ønske å begynne i koret. Alle er hjertelig velkomne!

Mars 2009, Hans Erik.

 

koret.jpg 300x224

 

Det trengs mykje øving skal det bli heilt topp!